Cottage Info
Center Parcs De Huttenheugte

logo-cp

Welkom

Met trots heten wij u van harte welkom in ons park De Huttenheugte.

Wij hopen dat u een goede reis heeft gehad en dat u nu kunt gaan genieten van een ontspannen verblijf.

Via deze site communiceren wij alle specifieke cottage informatie, van handleidingen tot het cottage ABC.

Mocht u vragen, wensen of opmerkingen hebben dan zijn wij voor u bereikbaar via de hieronder genoemde telefoonnummers.

Met vriendelijke groet, namens het Management Team,

Harry Bakker
General Manager De Huttenheugte

Tafel reserveren

+31 (0) 6 11519612

WhatsApp (24/7)

+31 (0)6 1192 4613

Noodgevallen

+31 (0) 524 594555

Aankomst en vertrek

Wilt u op de dag van vertrek…

…het linnen in de groene zak doen?

…het afval in de containers op het park deponeren?

…de vaat uit de vaatwasser halen?

…het meubilair terug op de juiste plek zetten?

…de inventaris terug op de juiste plek zetten?

…de cottage uiterlijk om 10.00 uur verlaten en de sleutel direct afgeven?

…onze enquête invullen?

BEDANKT!
Namens alle medewerkers van het Housekeeping Team.

Handleidingen

TV

1NPO 1
2NPO 2
3NPO 3
4RTL 4
5RTL 5
6SBS 6
7RTL 7
8NET 5
9Disney XD / Veronica
10RTL 8
11SBS 9
12Comedy Central
13Nickelodeon / Spike
14Discovery channel
15National Geographic
16TLC
17Cartoon Network
18Center Parcs TV NL
19Center Parcs TV DE
20Eurosport
21CNN
22BBC one
23BBC two
24BBC Four
25ZDF
26NDR
27WDR
28ARTE
29TV5 Europe
30FOX
31Eén
32Canvas
3324Kitchen
34ARD
35Slam!TV
37Baby TV
39Duck TV
41MTV
42MTV Music 24
43Nick Toons
44Nick Junior
45Comedy Central Family
46E! Entertainment
47RTL Lounge
48Sat1
49Pro Sieben
50100% NL
51Q-Music
52NPO Radio 1
53Radio 10
54NPO Radio 2
55NPO 3FM
56Radio 538
57Radio Veronica
58Sky Radio
59Slam! FM
60Studio Brussel
61VRT Radio 1
62BBC Radio 1
631Live
998CP NL

ABC

Autovrij park

Denkt u er alstublieft aan dat wij geen autovrij park zijn. Parkeert u de auto na het in- en uitladen weer op de daarvoor bestemde parkeerplaats. Er gelden een aantal verkeersregels; de toegestane snelheid is 15 km/h en houdt u rekening met kinderen en voetgangers. Wij verzoeken u vriendelijk alleen op de wegen te rijden. Op de vertrekdag kunt u de auto een uur voor vertrek ophalen en inladen.

Aqua Mundo

Ons zwemparadijs is voor u dagelijks geopend. De openingstijden vindt u in de Center Parcs app. De toegangskaartjes, die u bij aankomst heeft gekregen, zijn gedurende het gehele verblijf geldig. Om de lockers af te sluiten heeft u een € 1,00 munt nodig; deze krijgt u na gebruik weer terug.

Artsen en apotheken

Voor informatie, telefoonnummers en route beschrijvingen, kunt u terecht bij de Receptie/Info Desk  in de Market Dome of de Portiersloge bij de ingang van het park aan de centrale parkeerplaats. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer +31 (0)524 – 594666.

Gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren? Als gasten of wij iets gevonden hebben, wordt het bewaard. Vraagt u onze medewerkers van de Receptie/Info Desk of belt u het telefoonnummer +31 (0)524 – 594608.

Geluidsoverlast

Bij verstoring van uw vakantierust kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de Guest Service op telefoonnummer +31(0)524 – 594525. Tijdens opening van de Receptie/Info Desk helpt een medewerker u ook graag.

Huisdieren

Zowel in de Action Factory als op de Market Dome zijn huisdieren niet toegestaan. Als voorzorgsmaatregel voor andere gasten moet uw
huisdier een vlooienband dragen en op het park aangelijnd zijn. In de buurt van uw cottage bevindt zich een hondentoilet.

Informatie

Voor het verstrekken van informatie zijn wij 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer +31 (0)524 – 594666. Tevens kunt u informatie verkrijgen over het park en de omgeving bij onze Receptie/Info Desk en kunt u de Center Parcs app raadplegen.

Kluisje

In de grote slaapkamer in uw cottage bevindt zich een kluisje. Het kluisje werkt op een code, die u zelf kunt bepalen. De handleiding voor het gebruik van het kluisje vindt u op deze website.

Milieu

Center Parcs besteedt veel aandacht aan de zorg voor het milieu. U kunt ons meehelpen door uw afval te scheiden en zuinig om te gaan met energie. 

Noodgevallen

Meldt u noodgevallen onder het alarmnummer +31(0)524 – 594555.

Park-& Huisreglement

De park- en huisregels kunt u bij onze Receptie / Info Desk afhalen en staan op deze website.

Pinnen

U kunt contant geld pinnen in de Market Dome bij de geldautomaat naast de Foodstore.

Post

Voor u bestemde post, kranten e.d. bewaren wij bij de Receptie/Info Desk. Wanneer het cottage nummer vermeld is, wordt het bij u langs gebracht.

Reserveren restaurant

U reserveert uw tafel bij het Food & Drinks Info Point, onder telefoonnummer +31 (0)611519612 of via de Center Parcs app.

Foodstore

De Daily Foodstore is geopend om boodschappen te doen. Het is tevens mogelijk om uw boodschappen online te bestellen. U kunt dit doen via de website www.delifoodstore.nl en, indien gewenst dezelfde dag nog, bij u in de cottage laten bezorgen.

Roken

Wij zouden het op prijs stellen als u op het terras en niet in de cottage zou willen roken.

Rolstoeltoegankelijkheid

De Aqua Mundo is goed rolstoel toegankelijk. Er is een speciale mindervalide ingang d.m.v. een drukknop bij de entree. Er is een grote kleedruimte, een mindervalide toilet en een helling bij het bad. U kunt hiervoor terecht bij één van de medewerkers. De Hot Whirlpool en het buitenbad zijn niet te bereiken met een rolstoel.

De sauna is wel rolstoel toegankelijk. Alles is gelijkvloers, echter is er geen apart toilet en de deuren van de cabines zijn smal. Het zwembad en de Hot Whirlpool in de sauna zijn niet te bereiken omdat dit via een trap gaat; de “gewone” entree heeft 1 traptrede.

Taxi

Voor het bestellen van een taxi belt u (0592 – 615000)

Vertrekdag

U dient de cottage op de vertrekdag om 10.00 uur te verlaten.

De cottagesleutels kunt u afgeven bij de Check In of bij het uitrijden van het park in de daarvoor bestemde sleutel-box deponeren. Graag vóór 10.30 uur.

Wij verzoeken u het beddengoed en de handdoeken in de groene zakken te doen en deze in de gang te leggen.

Gelieve de cottage netjes achter te laten, de vaatwasser te legen en het vuilnis weg te brengen naar de daarvoor bestemde containers (de diverse containers staan aangegeven op de parkplattegrond, die u ook via de Center Parcs app kunt bekijken). Kijkt u ook nog even onder het bed zodat u geen spullen vergeet? Voor de vroege vertrekkers; vanaf 07.00 uur zijn de slagbomen open.

Wasservice

Wij hebben voor u een wasservice. U kunt een wasservice bestellen bij de Receptie/Info Desk tegen het tarief van € 8,50 per gesorteerde was. De was wordt tussen 10.00 – 11.00 uur bij de cottage opgehaald en voor 17.00 uur weer schoon en droog terug gebracht. Wasservice is alleen mogelijk op dinsdag, woensdag en donderdag.

WiFi

Er is wireless toegang tot internet in de cottage. Basis WiFi is gratis. U kunt premium WiFi-kaartjes van KPN bij de Receptie /Info Desk kopen. 

Zoover

Bedankt voor uw verblijf! Laat ons weten wat u van uw verblijf vond op Zoover.com (zoek op De Huttenheugte) of Tripadvisor.nl. 

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle parken van Center Parcs (hierna te noemen verhuurster) en bestemd voor de huurders van cottages, hun gezelschap en in het algemeen voor alle bezoekers van de parken van  Center Parcs.

 1. Afspraken die afwijken van de bepalingen van dit reglement, zijn slechts geldig indien en voor zoverre deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen huurder en verhuurster zijn vastgelegd.
 2. Huurder, zijn gezelschap en in het algemeen alle bezoekers van parken van Center Parcs zijn gehouden zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan verhuurster of bezoekers redelijkerwijs aanstoot kan geven.
 3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, door hem, of zijn gezelschap of de hem bezoekende n aan personen en/of eigendommen van verhuurster of derden op het park c.a. veroorzaakt. Hetgeen de huurder als vergoeding aan verhuurster wegen schade vergoeding schuldig wordt, is huurder verplicht op de eerste daartoe bestemde strekkende eenvoudige schriftelijke aanschrijving van verhuurster over te maken.
 4. Het is de huurder niet toegestaan op het park dieren te houden die last of ongerief veroorzaken: hetzelfde geldt voor motoren, werktuigen, gereedschappen of dergelijke, welke naar de mening van de beheerder overlast kunnen veroorzaken. Radiotoestellen of andere geluidsproducerende apparaten dienen zodanig gebruikt te worden dat het geluid buiten de gehuurde cottage niet hoorbaar is.
 5. Verhuurster heeft te alle tijde het recht de cottage te betreden voor inspectie en/of onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder de huurder daardoor het recht krijgt op de gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen huur sommen.
 6. Gemechaniseerde voertuigen mogen op het terrein van het park niet harder rijden dan 15 km per uur. Motorrijwielen, bromfietsen, rijwielen met hulpmotor e.d. mogen niet op het park komen of zijn, anders dan met buiten werking gestelde motoren.
 7. Het parkeerterrein is niet bewaakt en parkeren geschiedt op eigen risico
 8. Gemechaniseerde vervoermiddelen op meer dan 2 wielen van huurder of diens gezelschap of bezoekers van het park mogen niet op het park worden gestald.
 9. Huurder, diens gezelschap en/of bezoekers zijn gehouden alle aanwijzingen en voorschriften gegeven door of vanwege verhuurster, overeenkomstig de bedoeling van dit reglement –zulks ter uitsluitende beoordeling van verhuurster- stipt na te komen.
 10. Verhuurster en/of de met het toezicht op de nakoming van dit reglement belaste persoon (personen) is/zijn gerechtigd –al dan niet na voorafgaande waarschuwing- degene die enige bepaling van dit reglement niet nakomt of overtreedt van het park te (doen) verwijderen en verdere toegang te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot gehele/ gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen en/of entreegelden.
 11. De op het park aanwezige cottages zullen niet als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Huurder dient te allen tijde elders een vaste woonplaats te hebben.
 12. De huurder is verplicht de cottage van binnen en rondom schoon en vrij van afval te houden. De huurder is verplicht afval in daarvoor bestemde containers te deponeren.
 13. Huurder en in het algemeen elke bezoeker is gehouden op het park alle door of vanwege de Overheid te geven voorschriften stip na te komen. Op het watergedeelte van het park mag niet met gemotoriseerde vaartuigen worden gevaren. Tevens is het niet toegestaan te zwemmen in het buitenwater, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 14. Honden mogen niet buiten de gehuurde cottage komen anders dan aangelijnd. Hondenbezitters dienen er zorg voor te dragen dat hun hond zijn/haar behoeften doen in de op het park aanwezige hondentoiletten. Ingeval hiervan wordt afgeweken, dient de desbetreffende hondenbezitter dit zelf direct op te ruimen.
 15. Verhuurster is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen als gevolg van deelname aan activiteiten en/of gebruik faciliteiten e.d..
 16. Huurders moeten 21 jaar of ouder zijn.
 17. Verhuurster heeft te allen tijde het recht om gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat huurder/bezoeker daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen.
 18. Verhuurster behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de outillage van het park, in de werkzaamheden van haar personeel en de aan huurder/bezoeker te verlenen diensten, alsmede in de door haar berekende prijzen en de door haar gemaakte of gepubliceerde plannen.
 19. Het verkeerd opgeven van naam en/of adres door de huurster/bezoeker kan leiden tot onmiddellijke annulering van de huur/verhuurovereenkomst of reservering.
 20. De huurders van de cottages dienen zich bij aankomst en vertrek te houden aan de aangegeven tijden. Bij afwijking hiervan door de huurder kan verhuurster hieraan financiële consequenties verbinden.
 21. In de slaapvertrekken van de cottages overige brandgevaarlijke plaatsen, is het niet toegestaan te roken.
 22. De rechtsvorm van de verhuurster is N.V. en zij behoudt zich het rechtvoor ook in de toekomst haar rechtsvorm te wijzigen of haar rechten op het park en uit dit contract over te dragen.

Aldus gedeponeerd ter griffier van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam

WiFi op Center Parcs De Huttenheugte

Inloggen op een Smartphone of Tablet met Android

Portal

 1. Selecteer ‘Instellingen’. Kies ‘WiFi’ en schakel deze in.
 2. Kies ‘KPN’ als WiFi netwerk.
 3. Open uw Internet browser . Hier wordt nu de WiFi portal getoond. Als u deze niet ziet, probeer dan eens te browsen naar een willekeurige pagina (bijvoorbeeld www.nu.nl). Hierna wordt u automatisch doorverwezen naar de KPN WiFi portal.
 4. Hier kunt u inloggen met uw account of codekaart gegevens. U kunt hier ook online een tegoed aanschaffen. Bij een gratis locatie kiest u voor ‘Start nu’ om in te loggen.
 5. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt), open dan opnieuw uw Internet browser. Als hier de HotSpots portal wordt getoond, kunt u de inloggegevens opnieuw invoeren; de smartphone maakt automatisch verbinding met het KPN WiFi netwerk.

App

 1. Selecteer de applicatie ‘HotSpots’.
 2. De openingspagina van KPN HotSpots app wordt getoond met alle KPN WiFi HotSpots binnen een straal.
 3. Selecteer ‘Instellingen’ en kies ‘Account’.
 4. Log in met uw KPN HotSpots account door uw inloggegevens in te voeren. Vink ‘automatisch verbinden’ aan als u wilt dat het apparaat in de toekomst automatisch verbindt met het KPN WiFi netwerk. Kies daarna voor ‘Gereed’.
 5. Ga terug naar het startscherm. Selecteer ‘Instellingen’ en schakel dan WiFi in.
 6. Als een KPN WiFi HotSpot beschikbaar is binnen het bereik, dan zal uw apparaat hiermee verbinden.
 7. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi HotSpots netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt), dan zal deze automatisch herstellen.

Let op
Wanneer u uw sessie wilt beëindigen, dient u uit te loggen.  Dit kunt u doen middels de uitlogknop op http://logout.hotspots of door gebruik te maken van de QR code.

Inloggen op een Apple (iPad, iPod of iPhone)

Portal

 1. Selecteer ‘Instellingen’. Kies ‘WiFi’ en schakel deze in.
 2. Kies ‘KPN’ als WiFi netwerk.
 3. Het apparaat is dan verbonden met het WiFi netwerk. Hierna verschijnt er automatisch een pop-up (Captive Portal) met de inlogportal. Wanneer de Captive Portal niet verschijnt, opent u uw Internet browser en opent u daar een willekeurige pagina (bijvoorbeeld www.nu.nl). Hier kunt u inloggen met uw account of codekaart gegevens. U kunt hier ook online een tegoed aanschaffen. Bij een gratis locatie kiest u voor ‘Start nu’ om in te loggen.
 4. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt). Dan kunt u WiFi opnieuw uit en weer inschakelen en de Captive Portal pop-up gebruiken. Ook hier kan het ‘netwerk vergeten’ helpen.

App

 1. Ga naar het startscherm. Selecteer de HotSpots app.
 2. De openingspagina van KPN HotSpots app wordt getoond met alle KPN WiFi HotSpots binnen een straal.
 3. Selecteer ‘Instellingen’ en kies ‘Account’.
 4. Log in met uw KPN HotSpots account door uw inloggegevens in te voeren. Vink ‘automatisch verbinden’ aan als u wilt dat het apparaat in de toekomst automatisch verbindt met het KPN WiFi netwerk. Kies daarna voor ‘Gereed’.
 5. Ga terug naar het startscherm van uw apparaat. Kies ‘Instellingen’ en selecteer ‘WiFi’.
 6. Als een KPN HotSpot beschikbaar is binnen het bereik van het apparaat, dan verschijnt deze in de lijst met gevonden netwerken. Selecteer het ‘KPN’ netwerk. Uw apparaat zal nu verbinden met de KPN WiFi HotSpot.
 7. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi HotSpots netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt). Opent u dan opnieuw de app en het apparaat zal automatisch weer verbinding maken met het KPN netwerk.

Let op
Wanneer u uw sessie wilt beëindigen, dient u uit te loggen.  Dit kunt u doen middels de uitlogknop op http://logout.hotspots of door gebruik te maken van de QR code.

Vier tips voor als inloggen niet direct lukt:

 1. Leeg uw browser cache. Dit kunt u doen middels de instellingen van uw browser. Eenmaal in uw instellingen menu van uw browser, kiest u voor het wissen van uw geschiedenis en websitedata, ook wel cache genoemd. Let op: dit verwijdert ook alle recent bezochte websites en opgeslagen wachtwoorden.
 2. U kunt uw device opnieuw opstarten.
 3. U kunt bij uw WiFi instellingen, ‘KPN’ netwerk vergeten en dan opnieuw verbinding maken.
 4. Ook kunt u de app stoppen en opnieuw opstarten, wanneer u gebruik maakt van de HotSpots app.

Tips voor veiliger internet via een WiFi HotSpot

KPN doet er alles aan om onze HotSpots zo veilig mogelijk te maken. Toch bestaan er nog steeds risico’s. Vanwege het gebruikersgemak zijn KPN WiFi HotSpots namelijk open WiFi netwerken. De volgende tips verhogen uw veiligheid:

 • Check of u echt op de portal van KPN HotSpots inlogt door het adres en het security certificaat te controleren, door op het ‘slotje’ in de adresbalk te klikken. Mocht de site niet over een geldig security certificaat beschikken zal er een waarschuwing getoond worden en geen ‘slotje’ in beeld komen.
 • Een https site is beveiligd en versleutelt vertrouwelijke gegevens. Let daarom op de ‘s’ in https.
 • Kijk of de doorverwijzing naar het juiste webadres is (bijv. www.kpn.com i.p.v. www.kqn.com).
 • Voor sites die niet met https te bereiken zijn, kan een VPN (virtual private netwerk) opgezet worden. Dit is als het ware een verkeerstunnel. Verkeer kan hierdoor (bijna) niet ingelezen worden door eventuele hackers, en dus veiliger verstuurd worden. Als een device een VPN heeft opgezet, zal een app hier ook zijn verkeer overheen sturen.
 • Voer regelmatig updates uit van het besturingssysteem (bijv. de nieuwste Android versie) om zo over de laatste versie te beschikken.
 • Firewall moet ingeschakeld zijn en virusscanner actief (bijv. KPN Veilig).

Let op
Inloggen via de portal van KPN HotSpots geeft geen extra beveiliging voor het internetverkeer na het inloggen.

Wat doet KPN HotSpots voor de veiligheid?

KPN HotSpots verkeer wordt ten opzichte van een eigen WiFi connectie anders verwerkt: publiek verkeer wordt via een apart netwerk afgehandeld. Verder zijn alle handelingen op de portal (zowel het inloggen als het betalen) https beveiligd. Mensen die met hetzelfde HotSpots netwerk zijn verbonden, kunnen elkaar niet zien. En inkomend verkeer naar uw apparaat (van buitenaf geïnitieerd) wordt niet toegestaan door KPN HotSpots. Bovendien testen wij de veiligheid van de portal regelmatig.

Zó gebruikt u KPN WiFi met een veilige VPN verbinding!

VPN verbinding opzetten Android: Nadat u verbinding heeft gemaakt
met het KPN Wifi netwerk doorloopt u de volgende stappen:

 1. Ga naar ‘Instellingen > Meer (instellingen) > VPN’
 2. In het menu kiest u voor ‘VPN-profiel toevoegen/bewerken’.
 3. Bij beschrijving kunt u HotSpots invullen en selecteer bij het type verbinding: PPTP.
 4. Bij serveradres vult u in: vpn.hotspotsvankpn.com.
 5. Controleer of ‘PPP-encryptie (MPPE)’ aan staat en sla de instellingen op.
 6. Wanneer de VPN is opgeslagen kiest u voor de aangemaakte VPN.
 7. Voer nu de gebruikersnaam: vpn in en het wachtwoord: kpn
 8. U kunt nu verbinden met de VPN.

VPN verbinding opzetten iOS: Nadat u verbinding heeft gemaakt
met het KPN Wifi netwerk doorloopt u de volgende stappen:

 1. Ga naar ‘Instellingen > Algemeen > VPN’.
 2. Selecteer ‘voeg VPN configuratie toe…’ (Dit hoeft u eenmalig te doen, hierna zijn de instellingen hiervoor opgeslagen).
 3. Selecteer bij het type verbinding: PPTP.
 4. Bij beschrijving kunt u HotSpots invullen en bij server: vpn.hotspotsvankpn.com.
 5. RSA SecureID dient uit te staan, de gebruikersnaam is: vpn en het wachtwoord is: kpn
 6. Het ‘Coderingsniveau’ moet op ‘Automatisch’, ‘Stuur alle verkeer’ moet aan en de ‘Proxy’ moet uit.
 7. Wanneer u deze instellingen heeft ingevoerd, kiest u voor ‘Gereed’. U keert terug naar het VPN scherm.
 8. In dit VPN scherm kunt u bij ‘VPN Configuraties’ de VPN aan zetten. U bent nu verbonden via VPN.

Heeft u hulp nodig?
Kijk voor meer informatie op kpn.com/hotspots, stel uw vraag bij de  receptie of neem contact op met onze Servicedesk. Indien u nationaal belt vanaf uw locatie neemt u contact op met het nummer van uw land. LET OP! Uw aanbieder kan extra kosten in rekening brengen voor het gebruik van uw (mobiele) telefoon.

Frankrijk (0800) 90 78 23
Duitsland (0800) 187 30 04
Nederland (0800) 04 14
België (0800) 704 24

Belt u internationaal vanaf uw locatie, gebruik dan (088) 468 77 68. De servicedesk is 24 uur per dag bereikbaar en meertalig.

Duurzaamheid

Trots! Alle parken hebben het Green Key-keurmerk

Wat is de Green Key
De Green Key is een internationaal keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die de hoogste normen bereiken op het gebied van groen, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Het keurmerk laat zien dat het bedrijf er graag alles aan doet om de druk van het bedrijf op het milieu te minimaliseren. Het certificaat kent drie niveaus: goud, zilver en brons. Hoe meer milieuvriendelijke maatregelen een bedrijf neemt, hoe hoger het niveau. Met trots kunnen wij melden dat ál onze parken het Green Key-Keurmerk hebben. Sterker nog: acht van onze Nederlandse parken dragen zelfs het Green Key Goud Certificaat , het hoogst mogelijke niveau. 

Wat merk je zoal van Green Key in onze parken? 

 • Als je gaat shoppen in de Market Dome, krijg je geen plastic tasjes meer. Je krijgt er een van papier, maar we hebben ook mooie herbruikbare tassen.
 • We doen aan waterbesparing, zonder dat je inlevert op comfort. Er komt minder water uit de kraan (op dit punt hebben wij als Port Zélande dispensatie gekregen omdat dit in de nabije toekomst op een duurzame wijze geregeld gaat worden) en het spoelschema van de filters in het zwembad is aangepast.
 • In onze winkels vind je veel Fairtrade, biologische en lokale producten. 
 • Om te kunnen recyclen, is het belangrijk om afval te sorteren. Daarvoor vragen we je ook jouw hulp in onze parken: doe glas in de glasbak, papier in de papierbak, plastic in de plasticbak… nou ja, je snapt het wel.
 • Voor elk park is er een fauna- en florabeheersplan opgesteld. Zo zorgen we voor een rijke biodiversiteit én mooie natuur waar je van kunt genieten.
 • Door leuke activiteiten te organiseren met natuur als onderwerp, word je op vakantie vanzelf bewust van het belang van een duurzame wereld.
 • Natuurlijk spelen ook al onze medewerkers een belangrijke rol. Ze krijgen trainingen om zo ‘groen’ mogelijk te werken.
 • In je cottage hangt een slimme thermostaat: als je een tijd lang niet ‘thuis’ bent, gaat de temperatuur vanzelf wat omlaag.
 • We gebruiken zoveel mogelijk duurzame energie. Die kopen we óf die maken we zelf, met zonnecollectoren, houtkachels of door op grote diepte warm water aan te boren.

Corona Info

NB: onderstaande informatie heeft betrekking op gasten die een verblijf hebben geboekt. Dagrecreatie is tot op heden niet mogelijk.

Geachte gast,

 

Wij hopen dat u een goede reis heeft gehad en heten u van harte welkom bij Center Parcs De Huttenheugte.

 

Alle nieuwe landelijke versoepelingen zijn inmiddels ingegaan zoals de overheid die heeft aangekondigd. Graag informeren wij u, wat dit voor u inhoudt met betrekking tot uw verblijf.

 

Onderstaande basis maatregelen blijven van toepassing, waaronder de 1.5 meter afstand tot elkaar (buiten uw eigen huishouden om). Bij het hanteren van de 1,5 meter maatregel is het dragen van een mondmasker niet meer verplicht.

 1.5 meter                 

ziek binnen blijven         

handen wassen                   

geen handen schudden

 

 • Alle activiteiten worden weer aangeboden en alle faciliteiten zijn geopend. Het reserveren van de activiteiten en faciliteiten is mogelijk via de Center Parcs app.
 • De restaurants zijn open op basis van tafelreservering vooraf via de Center Parcs app (voor reserveringen vanaf 5 personen kan dit alleen telefonisch via het nummer 06-11519612). (Buiten)terrassen, zitplaatsen in bars en café zijn op basis van beschikbaarheid en registratie ter plaatse.
 • De Aqua Mundo is dagelijks geopend van 09.30-21.30 uur. Het is niet nodig om te reserveren voor de Aqua Mundo. U heeft bij aankomst kaarten ontvangen waarmee u naar binnen kunt. Bij de entree staat een medewerker om uw gegevens te registreren.

 

Ondervindt u problemen met het maken van een reservering via de Center Parcs app of heeft u andere informatie nodig, dan helpen de medewerkers van de Receptie/Info Desk u graag. Deze vindt u naast de entree van de Aqua Mundo in de

Market Dome en is te bezoeken door 1 persoon per huishouden.

 

Wij vragen u bij vertrek uit uw cottage uw bedlinnen af te halen en samen met uw eventuele gehuurde handdoeken in de daarvoor bestemde zak in de gang van uw cottage achter te laten. Ook verzoeken wij u om de ramen op ventilatiestand open te zetten en de deuren af te sluiten.

 

Informatie over uw cottage, zoals gebruiksaanwijzingen van de apparatuur, vindt u op www.cottage-info.com.

Mocht u vragen hebben of is er iets niet geheel naar wens, dan kunt u bij voorkeur telefonisch of via Whatsapp contact met ons opnemen. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen.

 

Als gast bent u verantwoordelijk voor uw eigen gedrag; wees geduldig en begripvol naar elkaar.

 

We danken u voor uw medewerking en wensen u een prettig verblijf toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Harry Bakker

Openingstijden van alle faciliteiten en activiteiten kunt u vinden in de Center Parcs App (download in App Store of Google Play).

©Copyrights Center Parcs De Huttenheugte| CONCEPTERIJ